สวัสดีวันหยุดยาว
มีท่านใดยังนึกเมนูไม่ออกมั้ยว่าหยุดยาวนี้ทานอะไร
เผื่อท่านใดยังนึกเมนูไม่ออก ให้มาที่ร้านเรา ไม่ต้องนึกเมนูลย มากกว่า150 เมนู
ของคาว ของหวาน เครื่องดื่ม ครบจบที่เดียว
ให้เราดูเเลมื้ออร่อยของคุณนะคะ
📞สำโรงที่นั่ง 033033944
📍papper international buffet